Hanna Harge

VD, Schoolido, Stockholm

Lärande för alla på deras egna villkor

För mig är Schoolido mer än bara ett företag. Det är en samhällsinnovation, en digital lärartjänst för lärare och elever på deras egna villkor. Jag drivs av att se hur vi hjälper ungdomar att nå högre kunskapsnivåer än vad de själva trodde var möjligt. Att hitta nya vägar att stilla deras kunskapshunger är fantastiskt. Visst har utmaningarna varit många, men med bra investerare och medarbetare har stöttningen aldrig varit långt borta. Jag som grundare och VD är bara en länk i en stor kedja. Jag brukar säga att vi är lite som en kreativ fabrik - den samlade kompetensen är betydligt högre än min egen. Schoolido var först ett hobbyprojekt för en av mina söner, som också är innovatören från början. Utan honom hade det inte varit möjligt. Nu har vi mer än 20 medarbetare. Vi expanderar snart utanför Sverige, vilket känns lite overkligt! Jag tycker utbildning är världens viktigaste fråga, att kunna vara med och bidra till framsteg gör mig stolt!
Faviana Vangelius

VD, Svrvive Studios

Shervin Razani

VD, Jurek

Johannes Cullberg

VD, Paradiset

Johannes Schildt

VD, KRY.se